Wellcome to HaiPhong Tower!

Đường dây nóng:

+84 - 31-3588599/+84-936616373

 • Hữu Nghị
 • Hữu Nghị

Deep fried dish

 • TENPURA MORI
  Chiên tổng hợp

 • TON KATSU
  Thịt lơn chiên

 • YASAI TENPURA
  Rau chiên tổng hợp

 • TORI TATSUTA AGE
  Gà viên chiên

 • TORI TEBA KARA AGE
  Cánh gà chiên

Điểm đặc biệt: