Wellcome to HaiPhong Tower!

Đường dây nóng:

+84 - 31-3588599/+84-936616373

  • Hữu Nghị
  • Hữu Nghị

Kukai - Nhà hàng Nhật

  • Happy Hour

  • KU KAI Japanese Restaurant

  • KU KAI Japanese Restaurant

  • KU KAI Japanese Restaurant

  • KU KAI Japanese Restaurant

Điểm đặc biệt: