Wellcome to HaiPhong Tower!

  •    Văn phòng

Thông tin liên hệ

32 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: +84 - 31-3588599/+84-936616373

Fax: 84-31-3588568

Email: info@haiphongtower.vn

Điểm đặc biệt: