Wellcome to HaiPhong Tower!

 •    Tuyển dụng

 • Tuyển dụng: Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng

  Tuyển dụng: Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng

  Làm việc tại Hải Phòng
  Quản lý và giám sát bộ phận nhà hàng
  Tham gia vào công tác tuyển dụng và đào tạo
  Quản lý công cụ dụng cụ và toàn bộ hàng hóa thuộc bộ phận nhà hàng
  ...

 • Tuyển dụng: Trưởng bộ phận buồng phòng

  Tuyển dụng: Trưởng bộ phận buồng phòng

  Nơi làm việc: Hải Phòng
  Chịu trách nhiệm về hoạt động hiệu quả của bộ phận Buồng.
  - Tổ chức và duy trì đào tạo, tuyển dụng về chuẩn mực và các quy trình công việc cho nhân viên trong bộ phận.
  ...

 • Tuyển dụng: quản lý tòa nhà

  Tuyển dụng: quản lý tòa nhà

  Làm việc tại Hải Phòng
  Mô tả công việc:
  - Điều phối chung hoạt động tại tòa nhà
  - Làm đầu mối tiếp nhận các ý kiến, nhu cầu của khách hàng và xử lý trong phạm vi quyền hạn hoặc chuyển về Công ty để có biện pháp giải quyết
  ...

Thông tin liên hệ

32 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: +84 - 31-3588599/+84-936616373

Fax: 84-31-3588568

Email: info@haiphongtower.vn

Điểm đặc biệt: