Wellcome to HaiPhong Tower!

  •    Liên hệ

Địa chỉ: 32 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: +84 - 31-3588599/+84-936616373

Fax: 84-31-3588568

Email: info@haiphongtower.vn

Website: http://haiphongtower.vn/

Thông tin liên hệ

* Họ tên:
* Email:
* Điện thoại:
* Địa chỉ:
Liên hệ:

Thông tin liên hệ

32 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: +84 - 31-3588599/+84-936616373

Fax: 84-31-3588568

Email: info@haiphongtower.vn

Điểm đặc biệt: