20.857801521501184, 106.68572905073889

Wellcome to HaiPhong Tower!

  •    Tin tức
    Dữ liệu đang được cập nhật ............

Thông tin liên hệ

Số 85 Trần Phú,P.Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: +84 - 0225-3588599/+84-936616373

Fax: 84-0225-3588568

Email: sales1@haiphongtower.vn

Điểm đặc biệt: